Kamil Kruszyński

Certyfikowany trener biznesu z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, PCM, IPMA, SCRUM – certyfikaty IPMA, APMG), kompetencji managerskich (min.: komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), ewaluacji projektów. Prowadził i prowadzi zajęcia w ramach studiów MBA Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz studiów miniMBA Polsko Amerykańskiego Centrum Zarządzania PAM Center. Absolwent Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

Coach pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązania – absolwent programu The Art and Science of Coaching (Erickson College International oraz Wszechnica UJ) oraz CoachWise. Współautor „Studium Zarządzania Projektami – metodyka Project Management” oraz przewodnika po zarządzaniu projektami w ramach projektu Virtual University of Public Administration.

Powrót do strony głównej | Przejdź do zakładki Kadra IZS