Kadra IZS

Maciej Marcin Rzepkowski

Certyfikowany coach organizacji ICI. Certyfikowany trener Brian Tracy International. Certyfikat z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Talent Q). 

Manager i trener, praktyk z dużym doświadczeniem w budowaniu struktur i zarządzaniu zespołami, siłami sprzedaży i portfelem produktów. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących procesu sprzedaży (dla handlowców, doradców, a także managerów, w tym budowa strategii, budowa struktur i zarządzanie sprzedażą),  efektywnej komunikacji interpersonalnej, prowadzeniu wystąpień publicznych, rozwoju osobistego i coachingu. Długoletni pracownik międzynarodowych korporacji i dużych firm krajowych, w których pełnił funkcję m.in. managera produktu, managera sprzedaży, lidera projektów rozwojowych o zasięgu europejskich. Odpowiadał za prowadzenie szkoleń produktowych, prezentacji i szkoleń specjalistycznych.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Studiów Podyplomowych (Coaching) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (Wydział Nauk Społecznych)
w Rzeszowie, oraz Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.


Mariusz Stępnik

Zdobył certyfikaty: Trener Brian Tracy International, Coach (CFC - Noble Manhattan Coaching), TALENT Q, Trener NLP, Trener The Secret  od Eduardo Sanchesa. 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1997 jako PH, od 2000 roku piastował stanowisko kierownika sprzedaży. W latach 2003-2006 był dyrektorem handlowym. 

Przedsiębiorca - stworzył w 2006 firmę TRADE MARK CENTER GROUP zajmującą się outsorcing’iem sił sprzedaży. W okresie 2008-2010 zarządzał organizacją liczącą 300 osób. Dziś TMCG  specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z segmentu sprzedaży bezpośredniej. Współpracuje z  firmą MT PROMOTION. Współpracuje z BTI jako ekspert, trener, assesor, konsultant w projektach Business Academy, BTI Speakers, B2B, B2C. Specjalizuje się w obsłudze klientów strategicznych, w budowaniu/zarządzaniu zespołami sprzedażowymi oraz w zarzadzanie zespołami sprzedażowymi. Ma doświadczenie w negocjacjach z dostawcami i klientami z Polska/Niemcy/Włochy/Ukraina/ Białoruś/Serbia/Bośnia i Hercegowina / Rosja / Węgry / Czechy / Słowacja / Izrael / Chiny / Indie / Holandia / Francja. Prowadzi także zajęcia z zakresu Motywacja – inspiracja, samoświadomość - równowaga życiowa. 


Kinga Kaszuba

Absolwentka studiów podyplomowych w ramach doradztwa zawodowego i polityki personalnej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów psychoedukayjnych, warsztatów dotyczących kształtowania umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych.

Zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym w ramach opracowywania strategii działania na rynku pracy, modelowania ścieżek kariery, projektowania portfolio osób pracujących i poszukujących zatrudnienia. Specjalizuje się w doradztwie, coachingu i pomocy psychologicznej online. Jest również specjalistą ds. realizowania programów outplacementowych, wykorzystania modelów intermentoringu i równości płci w grupach pracowniczych, zarządzania wiekiem w strukturach zróżnicowanych pokoleniowo, work-live balance oraz projektów w środowisku międzykulturowym. Autor artykułów i programów szkoleniowych. 


Kamil Kruszyński

Certyfikowany trener biznesu z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, PCM, IPMA, SCRUM – certyfikaty IPMA, APMG), kompetencji managerskich (min.: komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), ewaluacji projektów.

Prowadził i prowadzi zajęcia w ramach studiów MBA Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz studiów miniMBA Polsko Amerykańskiego Centrum Zarządzania PAM Center. Absolwent Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Coach pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązania – absolwent programu The Art and Science of Coaching (Erickson College International oraz Wszechnica UJ) oraz CoachWise. Współautor „Studium Zarządzania Projektami – metodyka Project Management” oraz przewodnika po zarządzaniu projektami w ramach projektu Virtual University of Public Administration.


Anna Leśnikowska-Jaros

Doświadczona i certyfikowana trenerka (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development MATRIK - Edexcel), psycholog biznesu oraz doradca ds. rozwoju zawodowego i osobistego.

Od ponad 15 lat pracuje w programach zatrudniania i rozwoju pracowników – rekrutacji i selekcji, oceny poziomu kompetencji (AC/DC) w oparciu o systemy kompetencyjne, szkoleń oraz indywidualnych spotkań rozwojowych typu Development Coaching. Założyciel i koordynator łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Coaching i Mentoring Organizacyjny. 

Absolwentka wydziału psychologii UŁ, o specjalizacji organizacji i zarządzania, doradztwa zawodowego oraz zdrowia. Ekspertka w obszarach: ZZL, planowania i zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, umiejętności managerskich, marketingu, NLP.


Konrad Schroeder

Od 2005 roku realizuje programy szkoleniowe z zakresu rozwijania umiejętności miękkich tworząc i wdrażając autorskie scenariusze szkoleniowe. Pracuje w oparciu o metody aktywnej edukacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa, zarządzania sobą w czasie i motywowania, a także szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Poza działalnością szkoleniową od lat czynnie działa w biznesie, dzięki czemu w pracy trenera wykorzystuje także osobiste doświadczenia. Dotąd pracował między innymi: w ogólnopolskim wydawnictwie, kilku firmach event'owymi, kierował poradnią promocji zdrowia, współtworzył i realizował kampanie społeczne oraz ogólnopolskie zawody sportowe. Aktualnie jest także właścicielem prywatnej szkoły muzycznej. 

Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: doradztwo zawodowe i zarządzanie w organizacji), Szkołę trenerów: Laboratorium Edukacji i Psychoterapii Justyna Jałocha – „Studium treningu psychologicznego: trener umiejętności psychospołecznych” oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menadżerskiej „Coaching w życiu i biznesie”